El dia 6 d’octubre ha tingut lloc la constitució formal del Grup Promotor del Pacte de Ciutat, on són representats tots els grups polítics municipals i alguns dels agents locals dels àmbits econòmic, social, sindical, sanitari i de recerca (veure la composició exacte al següent enllaç).

La constitució del grup promotor és el pas decisiu per dur a la pràctica el Pacte de Ciutat (veure la relació d’acords aquí) que totes les forces polítiques municipals van recolzar de manera unànime. L’objectiu compartit és unir els esforços de tota la ciutat per combatre els efectes socials i econòmics de l’emergència sanitària.

A partir d’ara, el grup promotor definirà els principals eixos d’actuació del pacte, traduirà els seus continguts a mesures concretes i farà el seguiment de com s’executen. Tota aquesta informació quedarà recollida a l’Observatori de Ciutat.

Per desenvolupar el Pacte es crearan grups de treball oberts a la participació d’agents socials i econòmics de la localitat. La plataforma Sant Boi Participa serà un dels espais de referència per facilitar aquest procés.

Per a més informació:

  1. Nota de premsa.
  2. Publicació a les xarxes socials.

Fotos de l’acte:

 

Publicat per cpeidro