L’Idescat ha publicat recentment dades relatives al 3er trimestre d’enguany sobre l’impacte de la pandèmia en l’activitat econòmica, amb dades rellevants sobre reducció de facturació i previsió de recuperació, principals mesures adoptades, transformació digital o ocupació.

La visió general territorial complementa l’oferta a nivell local per l’enquesta a comerços de la ciutat, recentment publicada a l’Observatori de Ciutat.

Publicat per cpeidro