DIMENSIÓ ECONÒMICA

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 1: Situació de l’activitat econòmica i sectors clau de la ciutat

EIX D’ACTUACIÓ 1

Incentivar, sensibilitzar i reactivar el consum local i el de producte de Km0

EIX D’ACTUACIÓ 2

Millorar la comunicació i l’acompanyament a les empreses en relació a la normativa, mesures i ajuts en el context de la resposta a la pandèmia

EIX D’ACTUACIÓ 3

Facilitar l’adaptació al nou context i la transició a nous models d’activitat dels sectors econòmics més perjudicats per la pandèmia

EIX D’ACTUACIÓ 4

Impulsar els sectors econòmics emergents i aquelles activitats que han esdevingut estratègiques en l’actual context i on la ciutat està ben posicionada, com el sector de la salut

EIX D’ACTUACIÓ 5

Facilitar l’adaptació de l’oferta formativa a les necessitats del teixit econòmic de la ciutat, contribuint així a la creació d’ocupació de qualitat i a la contractació de la població local

DIMENSIÓ TRANSVERSAL

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 2: Digitalització

EIX D’ACTUACIÓ 6

Treballar per a una digitalització inclusiva i universal de   persones, empreses i administració que faci front a les escletxes digitals d’origen generacional, econòmic i formatiu

DIMENSIÓ SOCIAL

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 3: Vulnerabilitat i desigualtats socials

EIX D’ACTUACIÓ 7

Reforçar l’acompanyament a adolescents i joves en aquells itineraris vitals que han quedat afectats pel context actual, des d’una perspectiva d’equitat.

EIX D’ACTUACIÓ 8

Millorar la coordinació i els espais de relació entre la diversitat de serveis per tal d’enfortir els mecanismes de protecció de les persones en situació de vulnerabilitat, agreujada pel context actual.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 4: Benestar emocional i salut

EIX D’ACTUACIÓ 9

Pensar des d’una nova perspectiva els diferents espais de la ciutat i l’oferta cultural com a actius per contribuir a la millora de la salut, benestar emocional, integració i convivència.

EIX D’ACTUACIÓ 10

Potenciar l’atenció preventiva en salut mental i emocional i la recuperació de les persones afectades per les conseqüències derivades de la situació actual, tenint en compte la diversitat de necessitats i circumstàncies vitals.

Publicat per mireia