El pacte

Aprovació de les accions detallades del Pacte de Ciutat

COMISSIÓ 1 Impuls econòmic   Eix 1: Incentivar, sensibilitzar i reactivar el consum local i el de producte de Km0 Accions més destacades 1.1. Creació d’un grup de treball promogut per Sant Boi Comerç per desenvolupar una Àrees de Promoció Econòmica Urbana...

/ 18 d'octubre de 2021

Eixos de treball del Pacte de Ciutat

DIMENSIÓ ECONÒMICA ÀMBIT D’ACTUACIÓ 1: Situació de l’activitat econòmica i sectors clau de la ciutat EIX D’ACTUACIÓ 1 Incentivar, sensibilitzar i reactivar el consum local i el de producte de Km0 EIX D’ACTUACIÓ 2 Millorar la comunicació i l’acompanyament a...

/ 15 d'abril de 2021

Sessió de constitució del Grup Promotor del Pacte de Ciutat: destacats

El passat 6 d’octubre es constituí el Grup Promotor del Pacte de Ciutat. Aquí teniu algunes de les expressions d’expectatives, intencions i projeccions dels grups municipals del que ha de suposar aquesta iniciativa per a la ciutat. Enllaç al vídeo...

/ 23 d'octubre de 2020

Constitució del Grup Promotor del Pacte de Ciutat

El dia 6 d’octubre ha tingut lloc la constitució formal del Grup Promotor del Pacte de Ciutat, on són representats tots els grups polítics municipals i alguns dels agents locals dels àmbits econòmic, social, sindical, sanitari i de recerca (veure...

/ 7 d'octubre de 2020