Grup promotor

  Sessió de constitució del Grup Promotor del Pacte de Ciutat: destacats

  El passat 6 d’octubre es constituí el Grup Promotor del Pacte de Ciutat. Aquí teniu algunes de les expressions d’expectatives, intencions i projeccions dels grups municipals del que ha de suposar aquesta iniciativa per a la ciutat. Enllaç al vídeo...

  / 23 d'octubre de 2020

  Constitució del Grup Promotor del Pacte de Ciutat

  El dia 6 d’octubre ha tingut lloc la constitució formal del Grup Promotor del Pacte de Ciutat, on són representats tots els grups polítics municipals i alguns dels agents locals dels àmbits econòmic, social, sindical, sanitari i de recerca (veure...

  / 7 d'octubre de 2020