Dimensió econòmica_mesures

Relació de mesures en el marc del Pacte de Ciutat per remuntar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació: