Les dades

Relació de dades i informació sobre el context local i supralocal sobre les condicions de vida, el mercat laboral i l’activitat econòmica abans de l’esclat de la pandèmia, el període de confinament i l’actualitat: