Benestar de les persones

Altres dades complementàries:

EDUCACIÓ:

 • El curs escolar 2020/21 a Sant Boi compta amb 7.538 alumnes matriculats a Infantil i a Primària (4.467 a centres públics i 3.071 a centres concertats) i 3.891 alumnes a Secundària (2.368 a instituts públics i 1.523 a centres concertats).
 • Mesures per a la prevenció i minimització del risc de contagi als centres educatius i als seus entorns: a) es compta a diari amb l’acció de 10 joves de suport logístic educatiu (exemples de tasques: trasllats de mobles, organització d’espais, tasques de pintura de patis, informació a les famílies a les entrades i sortides, organització de cues i espais d’espera al carrer, etc.); b) inicialment a principis de curs amb l’acció aproximada de 6 agents de protecció civil i actualment de forma autogestionada pels centres educatius, es duen a terme talls de carrer en horaris d’entrada i sortida; posada en marxa d’un servei d’atenció domiciliària específic per a famílies en què es doni simptomatologia Covid entre infants i necessiten un recurs urgent per reorganitzar-se; c) altres mesures de mobilitat: ampliació d’espai a la via pública per a descongestionar entrades i sortides, senyalització, pacificació de carrers, limitació d’accés de serveis municipals en entrades i sotides dels centres, etc.

ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I GENT GRAN:

 • El volum d’atenció dels Serveis d’Atenció Domiciliària (Social) d’infància ha disminuït per finalització de la necessitat un cop implementat el desconfinament.
 • Comptabilitzant les persones usuàries de SAD i persones amb d’altres situacions que requerien una major atenció, durant el confinament s’ha fet el seguiment de 5.200 persones majors de 70 anys i 4.000 més usuàries del servei de teleassistència.

VIOLÈNCIA MASCLISTA:

 • El context de confinament ha fet encara més complexa i greu la situació de les dones víctimes de violència masclista, que han hagut de conviure amb els seus agressors. Als dispositius, el nombre de dones ateses ha estat similar, així com el nombre de noves víctimes: la via més directa, la dels telèfons d’urgència d’altres administracions, ha patit un repunt durant aquest període, però no es disposen de dades. Es realitzà durant aquest període un seguiment telefònic a les dones que n’eren víctimes.
 CURA I SALUT:
 • La tendència a establir noves estratègies per atendre a distància de forma no presencial: exemple, nou canal d’informació per a joves per a l’assessorament sobre salut i sexualitat.
 • Estat de salut de la població previ a la pandèmia: en una escala del 0 al 10, es va respondre de mitjana amb un 8,14: la majoria, el 72,8%, va manifestar que el seu estat de salut és com el de la majoria de les persones de la seva edat (Font: enquesta Impacte de la pandèmia i el confinament a la població de Sant Boi, Ajuntament de Sant Boi).
 • D’entre les persones que no han manifestat símptomes relacionats amb la Covid-19 o que creuen que no han patit la malaltia, un 28,3% creu que té una probabilitat força alta o molt alta de contraure-la, i un 53% creu que en cas de contraure-la, es recuperaria sense dificultats (Font: enquesta Impacte de la pandèmia i el confinament a la població de Sant Boi, Ajuntament de Sant Boi).
 • Els llocs on es considera que hi ha un més alt risc de contagi són, per aquest ordre, el transport públic i els locals d’oci i restauració, amb un 77 i un 65,8% respectivament (Font: enquesta Impacte de la pandèmia i el confinament a la població de Sant Boi, Ajuntament de Sant Boi).
 • La major preocupació de cara al futur immediat és el risc de contagi un cop represa la normalitat: al 73% li preocupa aquest aspecte, així com a un 60% li preocupen els nous hàbits i rutines de prevenció. La incertesa sobre quan i en quines condicions es reobriran els centres educatius també preocupen un important nombre de persones, més del 50% (Font: enquesta Impacte de la pandèmia i el confinament a la població de Sant Boi, Ajuntament de Sant Boi).

CONVIVÈNCIA I CIVISME:

 • Des de l’1 de juliol al 30 de setembre de 2020, s’han realitzat 1.203 denúncies per no dur la mascareta, 35 denúncies per reunir-se grups de més de 10 persones (en 3 actuacions) i 99 denúncies per “botellón” (en 36 actuacions).
 • Entre el març i el setembre del 2020, s’han atès 26.149 trucades (11.953 el mateix període de l’any passat, un 118% més).

ACTIVITAT FÍSICA i ESPORTIVA:

 • La relació concreta de pèrdua d’abonats dels poliesportius municipals és la següent: Parellada, -25%; Can Massallera, -28%; L’Olivera, -30%. En el cas dels poliesportius gestionats per entitats privades: Baldiri Aleu, -25%; Pau Gasol, -23%.
 • Les activitats on line i les activitats dirigides reutilitzant els equipaments esportius són una tendència a consolidar més enllà del període de confinament més estricte, que han vinculat a una part de la població que ja era activa en la pràctica d’esport. Alguns exemples: a) les activitats de gimsuau a distància han estat seguides per un ventall d’entre 305 i 470 persones en funció de la sessió; les activitats dirigides organitzades pels poliesportius tenen una mitjana de 200 visualitzacions; el servei d’activitat física sota la campanya “Ens movem!” agrupa 1.900 seguidors/es al canal de Toutube.
 • Repensar els usos de les instal·lacions esportives com l’estadi d’atletisme, i els camps de futbol de Casablanca, Dani Jarque, Joan B. Milà, Marianao i Parellada ha permès desplegar una oferta esportiva amb una mitjana de participació de 248 persones durant el mes de juny, amb una punta de 526 usos durant la tercera setmana de juny en el global d’instal·lacions.
 • La pandèmia de la Covid-19 ha congelat la pràctica esportiva de moltes persones: la promoció esportiva (Plans de promoció a l’escola, programa “Jugant, aprenem a nedar” i l’Esport a la plaça), que reunia 2.283 participants; l’esport federat, que agrupa 4.241 esportistes en 26 clubs (inicis dels entrenaments amb competicions enlaire); més 1.418 practicants en jocs esportius escolars i activitats organitzades per les AFAs.

CULTURA:

 • L’oferta cultural ha estat un sector clau per a un millor sosteniment del període de confinament per part de la ciutadania, inicialment i sovint de forma altruïsta, fent-se evident no obstant la fragilitat del sector i l’impacte en moltes altres professions vinculades a la comunicació, la premsa i la producció. El binomi Cultura – Festes, canvia per Cultura – Sector econòmic.
 • La digitalització de la cultura i la irrupció dels continguts virtuals a la cultura local podrien haver arribat per quedar-se, consolidant una tendència molt minsa preexistent, que possiblement acabarà convivint amb l’oferta de format “tradicional” i presencial. 2 mostres: a) Festa Major: 52.421 visualitzacions al web de la festa major, i 6.249 al perfil de cultura d’Instagram; b) Programa Sant Boi Sona: 10.086 visualitzacions al web del programa.
 • El paper social de la cultura: s’ha pres més consciència de com d’important és la vivència cultural en la societat, des de la gent que practica cultura en grup o fora de casa, fins al paper que juguen les tradicions i el cicle festiu com a persones i societat. Això s’exemplifica com l’assistència a programacions com Viure l’Estiu: el primer cap de setmana d’activitats es van reunir 1.572 persones, arribant a un pic de 3.066 persones el darrer cap de setmana.