Mercat laboral i economia familiar

1. SELECCIÓ DE DADES

2. LES DADES DEL MERCAT LABORAL, MES A MES

3. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

ATUR:

 • Un 8% de les persones entrevistades subratlla que algun dels familiars va ser acomiadat/ada un cop va esclatar la pandèmia  (font: Enquesta a la Població Covid-19, Ajuntament de Sant Boi).
 • En un 34,1% de les persones enquestades, algun familiar immediat es va haver d’acollir a un ERTO (font: Enquesta a la Població Covid-19).
 • En el mateix període i de forma comparativa, l’atur té un comportament diferenciat: al setembre del 2019 era de l’11,2%, mentre que al juliol del 2020 era del 13,4%, i al setembre, del 13,7% (font: Observatori de Ciutat).

INGRESSOS:

 • Un 5,1% de les persones entrevistades va dir que havia necessitat ajuda econòmica d’altres familiars per poder viure (font: Enquesta a la Població Covid-19).
 • Abans de la pandèmia, el 92% de les persones deia que amb els ingressos què disposava la seva llar els arribava prou bé per a viure, percentatge que s’ha reduït al 78,5% després del confinament (font: Enquesta a la Població Covid-19).
 • El 27,8% de les llars respon que en els últims mesos la seva situació econòmica ha empitjorat i el 61,9% diu que està igual (font: Enquesta a la Població Covid-19).

AJUTS:

 • Fins al 15/10/2020, s’havien rebut 1.123 sol·licituds corresponents a l’Ajut extraordinari Covid de 450 €, a l’Ajut extraordinari Covid per a famílies amb infants de 200 €, a l’Ajut extraordinari Covid per a l’inici del curs escolar i a l’Ajut extraordinari Covid per a joves de 16 a 25 anys. Finalment, s’han pogut otorgar 437 ajuts, amb un import total de 155.750 €. 
 • 254 famílies amb escassos recursos econòmics van sol·licitar fins al 03/07/2020 l’ajut per facilitar el pagament de l’IBI.
 • Durant el confinament, es van repartir 1.262 targetes moneder en concepte de beca menjador, i 80 més per a berenars de menors vinculats als centres oberts i al conjunt de dispositius d’atenció socioeducativa.
 • L’Oficina Reactivem Sant Boi va atendre 3.558 trucades i 215 demandes de resposta especialitzada fins al 20/07/2020. Fins al 15/10, ja eren més de 5.000 les consultes ateses tant telefònicament com per correu electrònic.
 • Àpats a gent gran i infància (prioritzant als infants dels Centres Oberts i germans i ampliant el servei a famílies amb infants amb seguiment des de Serveis Socials): 121 infants de 57 famílies i 40 persones grans es van beneficiar d’aquest servei durant el confinament.
 • Compra a domicili per a persones més grans de 70 anys: amb un punt àlgid l’abril del 2020 amb 111 persones beneficiàries, es va oferir aquest servei durant els mesos de confinament.
 • Cobertura de necessitats d’aliments amb la Botiga solidària: es van dur a terme lliuraments a  domicili per a persones majors de 65 anys i en casos excepcionals (famílies en aïllament per la Covid-19): al març, 26 lliuraments, a l’abril 59, al maig 38, i al juny 2020 10, quan es declarà el final de l’estat d’alarma.
 • Al mes de juny del 2020, la Botiga Solidària passa d’atendre 750 famílies al mes a 900 famílies.

HABITATGE:

 • Fins al 21/09/2020, 754 sol·licituds provisionals havien estat rebudes per a l’ajut mensual per al pagament de lloguer, que gestiona l’Agència Catalana de l’Habitatge i que cobreix el període d’un any.
 • 139 unitats domèstiques han sol·licitat l’ajut municipal especial per la Covid-19, pel pagament de lloguer, que cobreix un període màxim de 6 mesos, des d’abril a setembre de l’any 2020.